طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی

فهرست
١- معرفي محصول
...............................
۱ .............................................................................................................................................
١ ١ - نام و- كد محصول ................................................................................................................................................... ٤
١ ٢ - شما- ره تعرفه گمركي............................................................................................................................................ ٤
١ ٣ - شراي- ط واردات......................................................................................................................................................... ٤
١ ٤ - بررس- ي و ارائه استاندارد ملي................................................................................................................................ ٤
١ ٥ - بررس- ي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني........................................................................ ٥
١ ٦ - توضي- ح موارد مصرف و كاربرد.............................................................................................................................. ٦
١ ٧ - بررس- ي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول................................................................. ٨
١ ٨ - اهمي- ت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ............................................................................................................. ١١
١ ٩ - كشو- رهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول................................................................................... ١٢
١ شرايط - صادرات.................................................................................................................................................... -١٠
١٢
٢- وضعيت عرضه و تقاضا
...............................
۱۲ ..............................................................................................................................
٢ ١ - بررس- ي ظرفيت بهره برداري و روند توليد ....................................................................................................... ١٢
۲ ۲ - بررس- ي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا............................................................. ١٣
٢ ٣ - بررس- ي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم............................................................................................ ١٤
٢ ٤ - بررس- ي روند مصرف از آغاز برنامه..................................................................................................................... ۱۴
٢ ٥ - بررس- ي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم.......................................................................................... ١٥
٢ ٦ - بررس- ي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم................................................................. ۱۵
۳- اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور
بررسي
...............................
۱۶................................
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم
...............................
٣٩ ...........................................................................
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي......................................................................................................... ٤١
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن.................................................................................................. ٤٦
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح....................................................................................................... ٤٧
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال
...............................
٤٧...............................................................................................
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي
...............................
٤٨ .................
١٠ - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني
...............................
٥٠ ......................................................................................
١١ - تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد
...............................
٥٣ .......
منابع
...............................
٥٣ ...............................................................................................................................

مجموعه فرآيندهايي که تحت آن، سطح قطعات فلزي و يا غير فلزي (اجسام رسانا، نيمه رسانا و نارسان ا) با
لايه هايي از فلز يا غير فلز جهت دستيابي به سطوح مناسب براي کاربردهاي صنعتي و يا تزئيني و کاهش
هزينه توليد، پوشيده مي شوند را آبکاري مي گويند.
به طور كلي آبكاري قطعات پلاستيكي صنعتي نو محسوب مي گردد چراكه اولين قطعات پلاستيكي آبكاري
در سال ۱۹۶۳ وارد بازار شدند . سبكي پلاستيكها در مقابل فلزات، (Electroplating) شده با جريان برق
روش توليد ساده و امكان قالب گيري سريعتر و راحت تر آنها ، عدم نياز به پرداخت كاري بعد از قالب گيري ،
استحكام فيزيكي قابل قبول و مناسب و مقاوم بودن آنها در برابر فرسودگي و قيمت تمام شده پايين تر در
مقايسه با مشابه فلزي باعث شده است كه اين صنعت به سرعت رشد و توسعه يابد . به طوري كه امروزه علاوه
كه اولين و تنها پليمري بو د كه تا سال ها قابل آبكاري بود ) با استفاده از حلالهاي ويژه، بسياري ) ABS بر
ديگر از پلاستيكها قابل آبكاري مي باشند و استفاده از قطعات پلاستيكي آبكاري شده در صنايع مختلف از
جمله اتومبيل سازي، لوازم خانگي (يخچال ، تلويزيون، راديو، ضبط و پنكه ) ، اسباب بازي، موتور سيك لت و
دوچرخه ، دكمه و زيور آلات روز به روز كاربرد بيشتري مي يابد.

جهت دانلود طرح توجیهی تولید آبکاری قطعات پلاستیکی اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/13 13:55 | بازدید : 2575