مقاله از باگاس نيشكر ( Biooil ) توليد زيست سوخت بوسيله فرآيند پيروليز

با توجه به نياز روز افزون بشر به منابع انرژي و محدود بودن اين منابع تلاش هاي فراواني در جهت دستيابي به
منابع انرژي جديد و نيز استفاده از منابع موجود بطور بهينه صورت مي پذيرد و با پيشر فتهاي كه در زمينه
تكنيك هاي بازيافت مواد كسب گرديده افق اميد بخشي در اين راستا پيشرو مي باشد.
باگاس يكي از محصولات صنايع توليد قند مي باشد كه پس از خرد كردن و عصاره گيري از گياه نيشكر حاصل
مي گردد، اين ماده در صنايع جانبي جهت توليد محصولات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد . در مقاله حاضر
جهت توليد زيست (Biomass) سعي گرديده كه گستره اي از كارب رد باگاس به عنوان يك ماده زيست توده
با استفاده از فرآيند هاي پيروليز مورد بررسي قرار گير د. اين ماده بعنوان يك سوخت پاك و (Biooil) سوخت
جايگزيني براي سوخت هاي فسيلي در مصارف توليد گرما و الكتريسيته مورد استفاده قرار مي گيرد.

برای دانلود مقاله از باگاس نيشكر ( Biooil ) توليد زيست سوخت بوسيله فرآيند پيروليز اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:42 | بازدید : 2566