مقاله ارائه روش موثر جهت بازيابي و جلوگيري از دور ريز بستر فيلترهاي شني

ورودي به غشاهاي
براي جلوگيري از گرفتگي غشاهاي اسمز معكوس لازم است تا كليه عوامل آلي ،كلوييدي و بيولوژيكي از اب خام
حذف گردند. فيلتراسيون كليدي ترين بخش سيستم پيش تصفيه است. پديدهايي مثل RO
تشكيل كلوخه سبب كاهش راندمان فيلتر مي شود. كلوخه ها در داخل فيلتر در زماني تشكيل مي شود كه ذرات
معلق به بستر فيلتر چسبيده و به طرزحجيم رشد كنند هر چه كلوخه ها بزركتر و سنگين تر شوند در ته بستر
تشكيل ناحيه هاي غير قابل عبور مي دهند . ايجاد اين نواحي سبب كوتاه شدن زمان عملكرد فيلتر، افزايش
سرعت موثر فيلتراسيون ، نفوذ كدورت و دورريز بستر مي گردد نزديك به ۲ سال بود كه پديده دورريز شدن
ذرات بستر در حين عمليات بكواش مشكلات جدي را در فرايند توليد آب صنعتي مجتمع پتروشيمي رازي ايجاد
نمود. در اين پروژه عوامل اختلال در فرايند فيلتراسيون شناسايي شد و ضمن ارائه راه حل كاربردي، مراحل
اجرايي با موفقيت در سايت اجرا گرديد .

برای دانلود مقاله ارائه روش موثر جهت بازيابي و جلوگيري از دور ريز بستر فيلترهاي شني اینجا کلیک کنید.


دسته بندی: پژوهشکده کاشف | تاريخ انتشار : 1395/10/15 16:53 | بازدید : 2687